Tirsdag, 24 april, 2018
 

Amfetamin

Amfetamin er et centralstimulerende stof som har været brugt som lægemiddel siden 1927, blandt andet i behandling af astma og forkølelse, fordi det virker udvidende på luftvejene. Lave doser amfetamin bruges fortsat i behandlingen af hyperaktivitet hos børn og søvnsygdommen narkolepsi. Amfetamin kan indtages som tabletter eller kapsler, men hyppigt er misbrug ved brug af injektionssprøjte eller ved snifning. Ikke-medicinsk brug, salg og produktion af amfetamin er ulovligt.

Hvilke effekter har amfetamin?

Amfetamin er som nævnt centralstimulerende, dvs. at det øger aktiviteten i hjernen. Man bliver mere vågen og energisk, hvilket gør at stoffet blandt andet har været misbrugt af studenter som skal holde sig vågne for at læse til eksamen. Effekten kommer hurtigt og varer nogle timer. Da det også fjerner sultfornemmelsen, er det også blevet anvendt som slankemiddel.

Hvis man tager amfetamin med sprøjte, giver det ofte en kraftig lykkefølelse, et kick.

Amfetaminet gør, at man ikke fornemmer kroppens normale træthedssignaler. Man får altså ikke flere kræfter af stoffet, det føles kun sådan. Mange oplever derfor i amfetaminrus at køre sig selv helt op i præstationer, for senere at køre ned når virkningen af stoffet trapper ned. Denne effekt kan i værste fald føre til en kollaps, som kan få dødelig udgang.

Andre effekter er talelyst, rastløshed og ophidselse. Mange bliver også aggressive og fjendtlige. Både blodtryk, puls og kropstemperatur øges, og man sveder mere end almindeligt. Det øgede blodtryk øger risikoen for hjerneblødninger som kan være livstruende. Den øgede hjerneaktivitet kan endda medføre krampeanfald.

Kan man blive afhængig af amfetamin?

Den kraftige lykkefølelse gør, at det er let at blive afhængig, selv om mange oplever fysisk ubehag efter brugen. Man bliver først og fremmest psykisk afhængig af stoffet, i mindre grad fysisk afhængig. Det vil sige, at de fysiske gener, når man ophører med amfetamin, er mindre udtalte end f.eks. ved heroin.

 

Kilde: Sundhed.dk

Anonym rådgivning