Mandag, 23 april, 2018
 
#bevarbreakout

Hjælp os med at bevare akuttilbuddet Breakout

Vi sætter fokus på vores kerneydelse Breakout i resten af marts og april, som står uden midler til at fortsætte, hvis ikke vi opnår støtte fra det offentlige, kommunale eller private midler.
23 marts, 2018

Kære medmennesker, følgere, medlemmer, frivillige og venner af Misbrugsportalen

Vi ønsker at I bidrager og hjælper os i de kommende dage med at opnå noget sammen - At hjælpe os med at bevare Breakout! Ved at dele, lave et klip på telefonen og sende det til os, spred ordet og tag politikere i jeres kommentarer.

Gennem 40 måneder har vi udviklet, næret og lagt vores faglighed, hjerter og sjæl i at opbygge et forebyggende, motivationsfastholdende, anonyme og akutttilbud i København - for alle som har brug for hjælp i det øjeblik de søger den. Vi er et forebyggende behandlingstilbud, som sikrer at man undgå et senere langt tungere behandlingsbehov.

I praksis betyder det vi har udviklet og ydet en enestående indsats gennem TrygFondens og Satspuljens udviklingsmidler tildelt i 2014 til henholdsvis unge borgere og voksne borgere.

Fra 1.januar 2018 bør vi have haft et til flere forskellige tilskud fra det offentlige og andre puljer til at videreføre og forankre Breakout, efter vi ikke blot kan dokumentere og synliggøre de resultater og den effekt tilbuddet har haft og har for langt de fleste borgere  i forløb, men vi kan konstatere at vi aldrig før har haft så mange henvendelser, samtaler og gruppeforløb, som vi har haft det seneste år og i det første kvartal af 2018, hvor vi møder den udfordring, som vi frygtede mest.

At der ikke er opnået støtte til at fortsætte og videreføre et velfungerende og massivt efterspurgt tilbud som virker for bores borgere, og at vi ser fygten i øjnene - at denne indsats er lukningstruet, på trods at der kontinuerligt i medierne har været et stort fokus på hvor omfattende en problematik vi har med at gøre, som rammer ikke blot unge som uvidende tager stoffer, der kan have fatale konsekvenser, men helt almindelige danskere, med arbejde eller unge i uddannelse, som søger og får hjælp i Breakout, til at skabe en forandring i deres tilværelse. Fordi at de er kommet af sporet og står på vippen til at miste fodfæstet, miste arbejde, familie eller deres uddannnelse.

Vores lukningstruede situation skyldes ikke at Misbrugsportalen ikke har gjort en indsats for at søge støtte eller forankring tl Breakout. Tværtimod har vi kæmpet utrætteligt gennem korrespondancer, dokumentation, statistikker, brugernes udtalelser, møder med virksomheder og politikere, dialog og opfordring til at besøge os, for at forstå behovet der var og er tilstede, langt inden vi er kommet til dette punkt hvor vores bevilling fra 2014 er ophørt.

Vi har kæmpet t i hele 2017 for at få beslutningstagere, politikere, bestyrelser, erhvervsledere til at lytte, komme forbi og møde vores tilbud, vores borgere, frivillige og ansatte - i håbet om at der afsættes midler til et så unikt tilbud som Breakout - så det IKKE lukker - for hvem skal så imødekomme det behov, som vi har har udviklet rammerne omkring at dække?

Breakout ligger på Christianshavn, i Københavns Kommune, og de fleste af vores borgere er fra København eller arbejder i København.

Vi er i dag et anonymt og akut højtkvalificeret behandlingstilbud til unge og voksne med et stofmisbrug, samt det eneste tilbud som yder samtaleforløb til pårørende ligeledes takket være Det Obelske Familiefond. Dvs. udover at vi har grupper med forskelligt fokus, samværsaktiviteter, oplæg, temadage, så tilbyder vi "en til en" samtale forløb, som giver hver enkelt individ hos os, et helhedsorienteret forløb.

Et forløb, som er et steppingstone til en stryket tro på dem selv, tillid til egne ressourcer og hvor deres indre motivation fremmes og fastholdes.

Breakout kendetegnes ved anonymitet, fleksibilitet, varme, lyse og omsorgsfulde rammer, med høj faglighed og fantastisk dygtige frivillige og ansatte, som er fundamentet i indsatsen.

De unge eller voksne borgere, skal ikke først igennem visitation eller sagsbehandling, vi kræver ikke cpr nummer eller en henvisning fra lægen, vi kræver ikke brugerbetaling, vi stiller ikke en garantiperiode på 14 dage, men vi garanterer en fysiske samtale inden 48 timer. Vi griber og hjælper mennesker berørt af misbrug som kommer fra alle lag og i alle aldre over 18 år.

Det har vi gjort for siden 2015, hvor der sidenhen har været et stødt stigende antal af unge og voksne, som vælger Breakout, som deres primær støtte. Uanset hvad deres mål måtte være, så hjælper vi i samarbejde med dem, at nå det mål og danne et netværk omkring den enkelte, som skaber tryghed, relationer og ikke mindst en forandring, som vi håber at alle politikere, som står i front for om vi fortsætter eller lukker ned, ser og hører om ved at have jer med til at dele budskabet.

Efter 14 måneders kamp for at vores målgruppes behov bliver hørt, er det nemlig ikke lykkedes. 

Vi har aldrig været en politisk organisation, og har i 6 års eksistens aldrig bedt om eller ansøgt om driftsstøtte fra det offentlige, men med antal mennesker vi har i vores organisation dagligt på nuværende stadie og det antal liv, som vi risikere at lukke døren for om lidt - er vores eneste løsning, at vi tilføres offentlig støtte, som kan supplere os med den bærende økonomi, der kan sikre at Breakout ikke forsvinder inden vi finder frem til en solid forankring, som søges sikret i erhvervslivet på sigt.

I tider som i denne periode, hvor medierne regelmæssigt og kontinuerligt viser os alle hvor meget stoffer, stofforbrug, afhængighed eller misbrug fylder i mange danske hjem og familier, gennem enten ægtefælle, barn, mor eller far,  så er vi kommer til et punkt hvor vi beder jer alle om at “hjælpe os med at bevare Breakout” da vi er lukningstruede på nuværende tidspunkt, hvis der ingen er til at imødekomme vores behov for midler til at fortsætte Breakouts vigtige arbejde.

Hjælp os med at bevare Breakout. Del de kommende dages videoer og klip vi kommer til at offentliggøre. Hvis du selv har været i Breakout og har lyst til at hjælpe os, så sende os en video om at Breakout skal bevares. Hvis vi står sammen alle medlemmer af foreningen, de 22.000 venner og følgere som blot er på Facebook, så er vi sikre på, at vi kan skabe den opmærksomhed, der skal til, for at det offentlige system ikke kan være bekendt, at vende det blinde øje til.

I kan hashtagge #bevarbreakout og ikke underskrive vores underskriftindsamling, som sendes ind til Socialudvalget i Københavns Kommune og til socialordførerne på Christiansborg.

På forhånd tusind tak fra os alle - brugerne af Breakout, de utrættelige frivillige og ansatte, samt Misbrugsportalen som helhed.

De bedste hilsner

Sivlia Meyer

Stifter af Misbrugsportalen

Anonym rådgivning