Tirsdag, 24 april, 2018
 

Inhalanter – stoffer som kan sniffes

Stoffer, som kan sniffes, kaldes også inhalanter (kommer af at indhalere).

Stoffet

Ofte bruges helt almindelige hverdagsartikler som inhalanter, fordi de er nemme at få fat i, da de er både billige og lovlige. Det drejer sig bl.a. om husholdningsmidler, gas, lim, lattergas, spraymaling, kloroform, æter, benzin, acetone og opløsningsmidler.

Mange af dem kan findes i de fleste hjem. Fælles for dem alle er, at der på emballagen ofte står advarsler om, at indholdsstofferne er giftige og yderst skadelige ved for eksempel indånding. Disse advarsler skal tages meget bogstaveligt. Snifning af opløsningsmidler er det farligste rusmiddel overhovedet.

Ved indånding af stoffernes dampe kan man føle sig dårligt tilpas, få hovedpine og opnå en rus. Det kan minde om den effekt som alkohol har. Der er forskellige måder at inhalere dampene på. Uanset hvilken metode, der benyttes er det vanskeligt at styre dosis. Det kan gå hårdt ud over de indre organer. Da stofferne er billige og lettilgængelige er brugerne af inhalanter ofte meget fattige eller meget unge. I Danmark er brugerne gennemsnitligt mellem 13 og 16 år.

Effekt

Virkningen er meget individuel, og afhænger af, hvad der er blevet inhaleret, samt hvilken dosis. Generelt kan disse opløsningsmidler betegnes som depressanter. Det betyder, at de blandt andet forsinker kroppens reaktioner og kan gøre det svært at tænke klart og koncentrere sig.

Når man sniffer opløsningsmidler kan man også føle sig fuld eller bedøvet. Det betyder, at man kan blive svimmel, have svært ved at styre sine bevægelser og tale usammenhængende. Hvis man sniffer meget kan man opleve hallucinationer. Virkningen ophører dog kort tid efter man er holdt op med at sniffe. Derefter kan man opleve hovedpine, kvalme og en række andre tegn på ubehag i kroppen.

Bivirkning

Regelmæssig indtagelse af opløsningsmidler medfører decideret hjerneskade. Vores hjerner er beskyttet af et fedtlag, der med tiden bliver opløst, hvis man indhalerer for eksempel lightergas. Det betyder, at man bliver dårligere til at huske og koncentrere sig. Det er også kendt som “malerhjerne”. Det er muligt at blive psykisk afhængig af disse opløsningsmidler. Det bevirker en øget trang til at fortsætte med indhalering hos brugeren. De fleste af denne slags stoffer er desuden meget brandfarlige, hvilket også fremgår af deres emballage.

Længerevarende brug af opløsningsmidler kan beskadige vitale dele af kroppen såsom muskler, lever, nyrer og knoglemarv. Da doseringen af disse stoffer er uforudsigelige kan man risikere, at det har døden til følge første gang man prøver det. Selv blandt "hærdede" stofbrugere frarådes det at benytte disse stoffer. De permanente skader, man kan pådrage sig, samt risikoen for øjeblikkelig død, gør opløsningsmidlerne farligere end noget andet stof.

Kilde: Netstof.dk

 

 

Anonym rådgivning