Mandag, 23 april, 2018
 

Københavns Kommune

Københavns Kommune har besluttet at støtte Misbrugsportalen med midler fra Paragraf 18 puljen i 2014 og 2015 til foreningens frivillige arbejde, herunder vores rådgivningsarbejde. Vi værdsætter støtten.

Anonym rådgivning