Mandag, 23 april, 2018
 

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er godt dokumenteret ved forskning inden for bl.a. angst, spiseforstyrrelser og alkoholproblemer.

Kognitiv terapi - også kaldet kognitiv adfærdsterapi – er en form for psykoterapi, som oprindelig blev udviklet af amerikanerne Albert Ellis og Aaron Beck, henholdsvis psykolog og psykiater. Begge arbejdede inden for psykoanalysen, som i tiden efter 2. verdenskrig var meget dominerende. Aaron Becks kognitiv terapi blev udviklet for forskellige psykiske lidelser som depression og angstlidelser.

Antagelsen, der ligger til grund for kognitiv terapi, er, at vores følelser og adfærd i høj grad bestemmes af, hvordan vi strukturerer verden ved hjælp af tænkning, antagelser, og evalueringer. Hvis man derfor kan identificere destruktive tanke- og handlingsmønstre, kan man ved passende terapi søge at erstatte disse med mere realistiske eller mindre destruktive.

Kognitiv terapi er efterhånden blevet usædvanlig godt dokumenteret ved empirisk forskning inden for en meget lang række sygdomme – herunder angst, depressonslidelser, spiseforstyrrelser, samlivs- og alkoholproblemer, personlighedsforstyrrelser, psykoser og en hel del andre psykiske vanskeligheder og lidelser.

Kilde: Wikipedia

Anonym rådgivning