Tirsdag, 24 april, 2018
 

Kokain

Kokain forekommer som et hvidt pulver, kokainklorid, som man kan sniffe og injicere, og som kokainpasta og crack, som man kan ryge. Især den sidste form er udbredt blandt misbrugere. Kokain har i mange henseender samme virkninger og bivirkninger som amfetamin.

Kokain er et stimulerende og euforiserende stof, som i mange henseender har samme virkninger og bivirkninger som amfetamin. Virkningstiden er dog væsentligt kortere, ofte ikke meget mere end en time.

Dyrkning af coca-planten og tygning af bladene har været en væsentlig del af livet og kulturen i Sydamerika fra cirka år 2000 før vor tid. Tygning af bladene havde religiøse formål, men blev primært brugt for at fordrive træthed og tørst, samt på grund af den svagt euforiserende virkning, som tygningen af bladene gav.

Kokain blev introduceret som et lokalbedøvelsesmiddel i 1884, og det fik en helt afgørende betydning for kirurgien, specielt øjenkirurgien.

Misbrug af kokain forekom allerede fra slutningen af det 19. århundrede, men først fra 1970 begyndte det at sprede sig fra en snæver subkultur af musikere, kunstnere og intellektuelle til bredere grupper i befolkningen. I Danmark har brugen af kokain været meget begrænset indtil 1990´erne, men herefter har udbredelsen været stigende. Blandt de 16 til 24 årige er andelen, der har brugt kokain inden for det sidste år, steget fra 2,8 % i 2000 til 5,6 % i 2008. Andelen, der søger behandling for et kokainmisbrug, er også steget, og blandt nye og unge i behandling optræder kokain nu som det primære misbrugsstof med samme hyppighed som heroin.

Kokain forekommer som et hvidt pulver, kokainklorid, som man kan sniffe og injicere, og som kokainpasta og crack, som man kan ryge. Især den sidste form er udbredt blandt misbrugere.

Ved rygning og injektion opnår man et kortvarigt sus, og ellers er virkningen, uafhængigt af indtagelsesmåden, eufori med forbedret humør, øget selvtillid og hurtigere reaktioner samt undertrykkelse af søvntrang og appetit. Kokain bruges ofte i ryk af timers til dages varighed afløst af stoffri perioder, hvor man restituerer. På grund af den korte virkningstid skal stofindtagelsen gentages mange gange i døgnet, hvad der gør brugen af stoffet meget hektisk og meget dyrt.

Kokain er både stærkt fysisk og psykisk vanedannende. Blandt andet på grund af den korte virkningstid kan afhængighed og et tvangspræget forbrug udvikle sig i løbet af få uger. Abstinenssymptomerne er depression, træthed, irritabilitet, øget appetit og søvnbehov samt stoftrang. Symptomerne er sjældent livstruende, men de kan vare i flere uger, specielt stoftrangen og depressionen, som kan gøre hospitalsindlæggelse nødvendig på grund af selvmordsfare.

Ved et intensivt og regelmæssigt forbrug udvikler man en adfærd, der først viser sig i form af irritabilitet, aggressivitet, hyperaktivitet og søvn- og spiseforstyrrelser. Senere i forløbet kan den udvikle sig til en tilstand præget af angst, stereotyp tvangspræget adfærd (gentagne, formålsløse bevægelser), forvirring, evt. aggression og endelig en paranoid psykose med hallucinationer. Psykosen er altid forbigående og klinger af i løbet af dage/uger, når man ophører med at indtage stoffet.

Kilde: Netdoktor

Anonym rådgivning