Mandag, 23 april, 2018
 

Misbrug ifølge WHO

Verdenssundhedsorganisationen WHO fastsætter internationale standarder og normer for sundhed og sygdomsbehandling.

 

Den beskriver misbrug som:

”Et forbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en måde, at det medfører legemlige, psykologiske og/eller sociale skader for den misbrugende eller dens omgivelser.”

WHO's definition er altså meget bred og dækker over en lang række følger af rusmiddelforbrug, hvis fællesnævner er, at den, der misbruger rusmidler, gør skade på sig selv og/eller andre.

Misbrug – når sundheden er i fare

Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark og formidler også information om rusmidler. Den har et sundhedsperspektiv på misbrug af rusmidler – altså på rusmidlers virkning og de fysiske følger af at bruge rusmidler. Alle kender for eksempel Sundhedsstyrelsens anbefalinger af, hvor mange genstande mænd og kvinder bør drikke om ugen.

Misbrug ifølge psykiatrien

Professionelle, der arbejder med en psykiatrisk tilgang til misbrug, har fokus på afhængighed og ser på både fysiske, psykologiske og adfærdsmæssige mønstre, når de stiller en diagnose. For eksempel trang til rusmidler, nedsat evne til at kontrollere indtagelsen og abstinenssymptomer. Få i den danske misbrugsbehandling bruger dog en psykiatrisk definition.

Misbrug ifølge juraen

Den juridiske definition af misbrug sætter lighedstegn mellem misbrug og ethvert forbrug af rusmidler, der er illegale i lovens forstand – som eksempelvis hash, kokain og heroin. Omvendt er brug af lovlige rusmidler som alkohol ikke defineret som misbrug.

Den juridiske definition er altså normativ. Den sætter regler op for, hvordan et samfund bør forholde sig til brug af forskellige, navngivne rusmidler. Derfor er den juridiske definition på misbrug ikke relevant set fra en behandlingsmæssig synsvinkel. Men den er god at kende, fordi den fortæller os noget om normer omkring de forskellige rusmidler – herunder om rusmidlet er "accepteret" eller hvor let, svært, dyrt eller risikabelt det er at få fat i rusmidlet.

Kilde: Socialstyrelsen

Anonym rådgivning