Tirsdag, 24 april, 2018
 

Narkotika og straf

Overtrædelse af narkotikalovgivningen straffes med bøde eller fængsel.

I særlige alvorlige tilfælde kan fængselsstraf gå op til 16 år. Straffen for at bryde loven afhænger af den konkrete sag, blandt andet stoftype og –mængde. Besiddelse af større mængder stof til videresalg vil typisk give fængselsstraf. Typisk vil en lille mængde stof vurderes som ’besiddelse til eget forbrug’, og man vil få en bødestraf, især hvis det er første gang – men al besiddelse er ulovlig, også selv om der er tale om små mængder.

Narkotikalovene er internationale, fordi landene har aftalt det i FN. FN har udarbejdet nogle ”narkotikakonventioner”, som næsten alle verdens lande har accepteret. EU-landene har lavet supplerende aftaler om de syntetiske stoffer (amfetamin, ecstasy og mange flere). Det betyder, at større ændringer i lovgivningen skal laves i samarbejde med andre lande (se mere om narkotikakonventionerne)

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Anonym rådgivning