Mandag, 23 april, 2018
 

Rådgivning

 

Ring til os på tlf. 70 90 90 80 eller skriv til vores chat.

Misbrugsportalen tilbyder gratis og anonym rådgivning og støttende samtaler til mennesker berørt af misbrug og afhængighed. Vi har særligt fokus på pårørende.

Vi har to former for rådgivning - vores anonyme telefoniske rådgivning og vores chatrådgivning, hvor man trygt og uforpligtende kan skrive sammen med en af vores rådgivere.

 

Rådgivningen er et gratis og anonymt samtaletilbud til:

  • Voksne berørt af misbrug og afhængighed - herunder hash, narkotika, alkohol og medicin.
  • Pårørende til unge og voksne med et formodet misbrug eller en afhængighedsproblematik.
  • Fagpersoner og borgere med spørgsmål til problematikker vedrørende forbrug og misbrug.

Misbrugsportalens rådgivningsindsats har til formål at give mennesker, der har rusmiddelproblematikker tæt inde på livet, et trygt og neutralt sted at henvende sig med bekymringer, overvejelser og konkrete spørgsmål. Her kan de gratis og anonymt hente støtte og viden og få nye perspektiver igennem individuelle samtaler med vores rådgivere. 

Alle vores rådgivere arbejder frivilligt i projektet og har en relevant uddannelsesbaggrund og erfaring indenfor det humanistiske eller social- og sundhedsfaglige felt. Derudover har de alle gennemført organisationens obligatoriske rådgiverkursus, og de er efteruddannet i den evidensbaserede samtalemetode Motivational Interviewing. Rådgiverne modtager desuden løbende opkvalificering igennem supervision, undervisning, foredrag mm.

 

Anonym rådgivning