Mandag, 23 april, 2018
 

Selvmord - Selvmordsforsøg

Selvmord er “En handling med dødelig udgang, som afdøde med viden eller forventning om et dødeligt udfald, selv havde foranstaltet og gennemført med det formål at fremkalde de af den afdøde ønskede forandringer.”(WHO, 1998)

Selvmord og selvmordsforsøg

Hvordan defineres selvmord og selvmordsforsøg?

Selvmordsforsøg "er en handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje indtager en overdosis af medicin eller lignende eller udviser anden ikke vanemæssig adfærd, der vil være skadevoldende for personen, hvis andre ikke griber ind, og hvor hensigten har været at fremme vedkommendes ønskede forandringer via handlingens forventede fysiske konsekvenser" (WHO, 1998)
Det ses af disse definitioner, at der ikke tale om, at der skal være et egentligt dødsønske. Der kan f.eks. snarere være et ønske om at slippe væk fra en utålelig situation. Det kan med andre ord - også for den pågældende selv - være uklart, om pågældende ønskede at dø, eller bare at blive fri for noget ubærligt.

Forekomst

I Danmark har antallet af selvmord i en årrække ligget mellem 600 og 650. Det svarer til dobbelt så mange som antallet af trafikdræbte og 10 gange så mange som antallet af drab
Selvmordsfrekvensen har været faldende gennem de sidste 15 år
Selvmord er tre gange så hyppig hos mænd som hos kvinder
Udover de registrerede selvmord findes ca. 25 % som "mørketal", i form af pludselige dødsfald hos personer som bruger medicin, ældre og ensomme, og i form af ulykker som i virkeligheden er selvmord
Selvmord er den hyppigste dødsårsag hos mænd i alderen 15-24 år
Af kvinder som dør i samme aldersgruppe, dør 10 % af selvmord
Mænd vælger oftere voldsomme metoder som skydning, hængning og drukning
Kvinder vælger oftere overdoser og selvpåførte snit (oftest i håndled)

De hyppigste årsager

Mennesker i selvmordsfare

Statistisk set kan man pege på en række risikofaktorer, som kan lægges sammen og give yderligere øget risiko, hvis de er til stede på samme tid.

Personer som har mistet en nær ven, en ægtefælle eller et barn
Misbrugere af medicin, alkohol eller narkotika
Mennesker med svær depression
Mennesker med skizofreni
Nære venner eller pårørende af personer som har begået selvmord
Personer som tidligere har udført selvmordsforsøg, og mennesker med en alvorlig legemlig sygdom, som f.eks. kræft

Også arbejdsløse, fattige, ensomme og ældre uden nær kontakt med deres familie har øget risiko for selvmord

Forhold som trækker i den anden retning

  • Et stærkt følelsesmæssigt engagement overfor personer eller sager
  • Etiske, moralske eller religiøse skrupler ved det at begå selvmord
  • Det at en person har ansvar for barn
  • Tanker og planer for fremtiden
  • Personen søger og ønsker hjælp

Advarsel

Ved usikkerhed om hvad årsagen kan være og ved fremtrædende gener, bør du kontakte læge

Vil du vide mere?

Livslinien
SIND
Landsforeningen for efterladte efter selvmord

Kilde: Sundhed.dk

Anonym rådgivning