Tirsdag, 24 april, 2018
 

Snifning

Når man "sniffer", indsnuser man et stof for at blive beruset. Tidligere benyttede man bedøvelsesstoffer som kloroform, lattergas og æter. I dag bruges typisk opløsningsmidler, dvs. lak, maling, lim, benzin, acetone, fortynder og spraygas. Det er især unge i alderen 12-16 år, som sniffer. Det skyldes formentligt den nemme adgang til midler, der kan sniffes.

 

Hvilken rus giver snifning?

Snifferusen minder om en alkoholrus. Man bliver usikker i sine bevægelser, opstemt og vrøvlende. Nogle bliver dog aggressive. Større doser kan fremkalde hallucinationer, der opleves som fascinerende drømmeagtige syner, men også kan være angstfremkaldende.

Rusen varer i 30-45 minutter og kan forlænges ved at gentage snifningen. Bagefter bliver man træt og sløv, får hovedpine og eventuelt også kvalme og kaster måske op. Urolig søvn med mareridt er en almindelig eftervirkning.

Hvis man blander snifning med alkohol, nervemedicin eller narkotika, er virkningen helt uforudsigelig.

Hvilke skadelige effekter medfører snifning?

Langvarig brug giver helbredsskader, bl.a. i form af hukommelses- og koncentrationsbesvær, blod i afføringen og kronisk kvalme. Misbruget kan give varige hjerne-, nyre- og leverskader. Disse skader ser man også på arbejdspladser, der bruger opløsningsmidler uden tilstrækkelig sikkerhedsværn.

Efter få måneder har brugeren behov for stadig mere stof for at opnå samme ruseffekt. Når brugeren holder op med at sniffe, kommer der abstinensreaktioner med kraftig træthed, hovedpine, kvalme, kramper og mavesmerter.

Der er forekommet flere tilfælde af såkaldt pludselig sniffedød, hvor vedkommende dør af hjerterytmeforstyrrelser og kvælning.

Hvad siger loven om snifning?

Misbrug af opløsningsmidler indgår ikke under narkotikalovgivningen. Men mange af de stoffer, der sniffes, er omfattet af Miljøministeriets og Arbejdstilsynets optegnelser over farlige eller sundhedsskadelige stoffer.

Arbejdstilsynet har lavet en række regler for, hvordan man skal omgås disse stoffer på arbejdspladserne. Unge under 18 år må f.eks. ikke arbejde med eller udsættes for påvirkning af farlige stoffer som organiske opløsningsmidler.

Kilde: Sundhed.dk

Anonym rådgivning