Mandag, 23 april, 2018
 

Spiseforstyrrelser

Ring anonymt til tlf. 70 90 90 80 eller skriv til vores chat. Misbrugsportalen tilbyder gratis og anonym rådgivning og støttende samtaler til alle, som er berørt af misbrug og afhængighed. Rådgivningens åbningstider: Mandag - torsdag kl. 11.00 - 17.00 Fredag kl. 11.00 - 14.00

 

At ændre vaner, som er så stærke, at de er blevet tvangspræget og blevet et misbrug, er meget udfordrende.
Når man lider af en spiseforstyrrelse, så er man præget af mange restriktive leveregler, forvrængede negative tanker og følelser omkring mad, motion, kalorier, vægt og ens udseende.

For mange starter det som en uskyldig slankekur, som ubevidst med tiden udvikler sig til en masse destruktive og nedbrydende vaner og regler – som tager mere og mere over og kan blive en slags besættelse.

Disse vaner og regler kan hurtigt komme til at styre mere og mere i ens hverdag. Mange oplever, at vanerne og reglerne om mad, motion og vægt  giver dem en slags tryghed og en form for kontrol, som de netop har savnet i deres ofte store tanke- og følelsesmæssige smertelige kaos - det udfordrende liv, hvor de netop følte, de ikke havde kontrol.

Problemet er, at alle ens vaner og regler hurtigt kommer til at styre én, så man netop ender med at miste kontrollen.

Vanens magt er nemlig stor – og vaner har dybe rødder.

Vaner kan hurtigt komme til at fylde så meget, at de bliver en stor del af ens karakter og identitet.Når man har en spiseforstyrrelse, udvikler man som sagt, nogle destruktive, invaliderende og negative vaner og regler, som kan være en særdeles stor udfordring at bryde. Vanerne og reglerne kan udvikle sig til at være decideret tvangsprægede og omhandler både tanker, følelser og adfærd - især spiseadfærden. En tvangspræget tilstand er meget svær at bryde, selvom man inderligt ønsker det - mere end noget andet i verden.

Naturligvis findes spiseforstyrrelser i mange forskellige grader og former – nogle er hårdt ramt – andre igen er mildere ramt.Det gælder dog for alle at spiseforstyrrelsen hurtigt kan udvikle sig til at blive så tvangspræget, at det kan kaldes et misbrug.

Hvad er et misbrug?

Det, der karakteriserer et misbrug er:

• Tvangsmæssig adfærd for at opnå en mental og fysisk tilstand.

• Svækket kontrol over sin adfærd.

• Ubehag, rastløshed og humørtab når misbruget hindres.

• Fortsættelse med adfærden, uanset hvilke problemer den skaber.

• Skadelig adfærd - helbredet skades både psykisk og fysisk.

En spiseforstyrrelse kan karakteriseres på samme måde og kan have nøjagtig samme fællesnævner som et misbrug.

Jeg tror, at de fleste, som har, eller har haft, en spiseforstyrrelse tæt inde på livet, kan nikke genkendende til de tvangsprægede vaner, svækkede kontrol, uroen, desperation hvis man hindres eller skulle lade være, samtidig med angsten for de fysiske skader og de store konsekvenser psykisk og socialt.

Forståelsen for spiseforstyrrelsen som et misbrug

Jeg synes, det gør en stor forskel for  forståelsen og den måde, hvorpå man bør håndtere og takle en spiseforstyrrelse, når man ved, at det sidestilles med et misbrug.

Et misbrug, skal tages alvorligt.

Når først man er ”fanget i det”, så kører toget.Og ligesom så meget andet sygdom gælder det, at jo tidligere man får grebet fat om problemet – des større og bedre chance for helbredelse.Der er også behov for forebyggelse - oplysning og viden om, hvor syg og ”fanget” man kan blive i en spiseforstyrrelse - misbrug.

 ”Kan man ikke bare tage sig sammen og spise normalt”? Nej, man kan ikke bare tage sig sammen, fordi man lever med en form for misbrug, som er  ekstrem svær at løsrive sig fra - selvom en stor del af én, inderligt ønsker det.

Hvorfor kan en spiseforstyrrelse - et misbrug - være så svær at komme fri af?

Et misbrug og en spiseforstyrrelse er i høj grad præget af en stærk ambivalens.

En ambivalens, som er præget af to divergerende sider:

PÅ DEN ENE SIDE:
 Er misbruget LØSNINGEN på ens problemer og udfordringer, MISBRUGET LINDRER og dulmer ENS SMERTER OG PROBLEMER, DET BLIVER EN FLUGTVEJ væk fra alt det, som man ikke kan håndtere og rumme i ens liv, en REDNINGSVEST, som sikrer én mod at drukne i ens smerter og problemer, det bliver ens OVERLEVELSESSTRATEGI.

PÅ DEN ANDEN SIDE:
 Er misbruget et stort invaliderende, negativt og destruktivt PROBLEM. Man startede med at søge kontrol, men ender netop med at miste kontrollen. Misbruget bliver tvangspræget og fylder langsomt mere og mere. Man føler ikke man er i stand til at bryde det. Det har en stor SKADELIG EFFEKT og ofte alvorlige konsekvenser – både fysisk, psykisk og socialt.

På den ene side er det ens gamle trofaste ven, som man kan være angst for at slippe og leve uden.

På den anden side er det ens allerværste negative og destruktive fjende, som man for alt i verden vil af med.

Netop denne ambivalens, der præger en spiseforstyrrelse og et misbrug, er medvirkende til, at det er så udfordrende at bryde ud af spiseforstyrrelsen - misbruget.

Det er som sagt mit håb, at der bliver større forståelse, indsigt og viden omkring spiseforstyrrelse som et misbrug.

Det kan forhåbentligt medvirke til større forståelse for:

  • ”Hvorfor kan du ikke bare kan tage dig sammen og spise normalt”?
  • ”Kan du ikke se, at du er tynd - så spis dog noget mad”.
  • ”Hvorfor spiser du al den mad, når du alligevel kaster den op”?
  • Udsagn , som mange med en spiseforstyrrelse ofte får fra deres omgivelser.

At ændre vaner, som er så stærke, at de er blevet tvangspræget og blevet et misbrug, er meget udfordrende.

Men det kan lade sig gøre, tro mig. Jeg har selv været der.

Det tager tid, tålmodighed, hjælp, støtte og omsorg at komme fri af et misbrug og en spiseforstyrrelse. Det hjælper med respekt og forståelse fra ens

omgivelser.

Det kræver at man er bevidst, har selverkendelse og har viljen og modet til at forandre og udvikle sig – langsomt at turde begynde at tage et ansvar…

Skrevet af Pernille Ungermann, Mad og følelser www.mogf.dk

 

Anonym rådgivning