Tirsdag, 24 april, 2018
 

Stofafhængighed

Ring anonymt til tlf. 70 90 90 80 eller skriv til vores chat. Misbrugsportalen tilbyder gratis og anonym rådgivning og støttende samtaler til alle, som er berørt af misbrug og afhængighed. Rådgivningen har åbent alle hverdage.

 

Fysisk og psykisk afhængighed forekommer ofte samtidigt, men de er af hinanden uafhængige tilstande, som meget vel kan optræde hver for sig.

I bogen ‘Stofmisbrug og afhængighed hos unge og voksne’ fra 2007 definerer socialoverlæge Peter Ege psykisk og fysisk afhængighed.

Psykisk afhængighed defineres som "en stærk trang (stofhunger, "craving")" til at indtage et rusmiddel for at opnå tilfredsstillelse/lystfølelse og/eller undgå ubehag

Fysisk afhængighed defineres som "en tilstand, der manifesterer sig som tolerans (at der skal anvendes en stadig større dosis for at opnå samme virkning) og som psykiske og fysiske forstyrrelser (abstinenssymptomer), når stofindtagelsen ophører

Fysisk og psykisk afhængighed forekommer ofte samtidigt, men de er af hinanden uafhængige tilstande, som meget vel kan optræde hver for sig. Således er der ikke nogen fysisk afhængighed hos afvænnede misbrugere, mens den psykiske afhængighed/trangen ofte består i mange år.

Kilde: Servicestyrelsen

Anonym rådgivning