Tirsdag, 24 april, 2018
 

Sygdomsangst

Sygdomsangst (hypokondri) er en angstlidelse, hvor man er overopmærksom på kroppen og kropslige symptomer. Normale fornemmelser i kroppen tolkes som tegn på alvorlige fremadskridende fysiske sygdomme som fx tarmkræft, sclerose, hjertelidelse eller hjernesvulst.

Undersøgelser viser, at ca. 1 ud af 100 lider af sygdomsangst. Der er flere kvinder end mænd, der lider af sygdomsangst.

Hypokondri er en angstlidelse, hvor man er overopmærksom på kroppen og kropslige symptomer. Normale fornemmelser i kroppen som fx oppustet mave, jag eller stik hist og her, muskelspændinger, der medfører smerte i skulder eller arm, kortvarigt jag i et øre, hovedpine  tolkes som tegn på alvorlige fremadskridende fysiske sygdomme såsom tarmkræft, sclerose, hjertelidelse, hjernesvulst etc. De fleste går til læge for at blive undersøgt og falder herefter kortvarigt til ro. Angst fremkaldes typisk, hvis man hører eller læser om nogen, der er blevet alvorligt syg eller er død af en speciel sygdom. Man begynder at lede efter 'tegn' i kroppen på, at der er noget galt, det udløser på ny angst, og man må igen til læge og ønsker undersøgelse.

For at opfylde diagnosen som hypokonder  i Danmark skal man gennem mindst 6 måneder have frygtet en alvorlig navngiven fysisk sygdom eller vedvarende være optaget af påstået deformitet. Man skal være optaget af frygten for sygdom, og det, man mærker i kroppen, er ubehageligt eller virker forstyrrende i dagliglivet og fører til undersøgelse og behandling. Desuden kan man kun forbigående acceptere forsikringer om, at man ikke fejler noget, og symptomerne optræder ikke kun i forbindelse med anden psykisk lidelse.

Når man lider af hypokondri, har man tendens til igen og igen at "mærke efter" det sted i kroppen, hvor man frygter, der er noget galt. Man har fundet ud af, at i det øjeblik man koncentrerer sin opmærksomhed på en bestemt kropsdel, så ændrer ens fornemmelse af kropsdelen sig.

Ca 25% af dem der lider af panikangst, udvikler sygdomsangst. Der er derfor hyppigt flere andre angstlidelser til stede samtidig. Depression og eventuelt misbrug er en risiko.

Man kan behandle hypokondri ved hjælp af antidepressiv medicin eller ved hjælp af kognitiv adfærdsterapi. Man vil her fokusere på at forklare lidelsens karakter, vise, hvordan angsten vedligeholdes og afdække de katastrofetanker, som bidrager til tilstanden. Man vil også træne folk i at holde op med hele tiden at føle efter i kroppen.

Kilde: Angstforeningen

Anonym rådgivning