Mandag, 23 april, 2018
 

Tegn på - Afhængighed

Mennesker er forskellige, og vi kan reagere forskelligt på brug af narkotiske stoffer. De følgende beskrivelser er derfor kun typiske træk. Det er alligevel vigtigt at huske på, at enkelte kan udvise træk på narkotikamisbrug uden at have det, og modsat - andre kan misbruge narkotiske stoffer uden at frembyde de typiske træk.

Hvad er tegnene på et muligt misbrug?

Tegn på misbrug er:

  • Du føler, at du skal have stoffet jævnligt, og gerne flere gange om dagen.
  • Du sørger hele tiden for, at stoffet er tilgængeligt.
  • Du har gjort mislykkede forsøg på at stoppe med at tage stoffet
  • Du udfører handlinger, du normalt ikke ville gøre for at skaffe stof, f.eks. at stjæle
  • Du føler, at du trænger til stoffet for at kunne klare dagligdagens problemer.
  • Du kører bil eller udfører andre handlinger som udsætter dig selv eller andre for fare, fordi du er under påvirkning af stoffet.

De forskellige stoffer og deres kendetegn

Cannabis

Omfatter først og fremmest hash og marihuana.

Tegn på indtagelse er oplevelse af afslappethed, en forestilling om forbedrede sanseindtryk, svækket hukommelse, øget blodtryk og hjertefrekvens, blodskudte øjne, usikker gang, koncentrationsbesvær, dårlig dømmekraft og følelse af at blive forfulgt (paranoide forestillinger).

Stoffer som dæmper centralnervesystemet

Dette er primært medicin af typen benzodiazepiner som f.eks. sovemedicin og angstdæmpende medicin som Valium, Stesolid, Alopam, Apodorm og Rohypnol.
Symptomer på brug er snøvlet tale, usikker gang, svækket hukommelse, forvirring, langsom puls, svimmelhed, unormale følelsesmæssige reaktioner, træthed og eventuelt koma.

Stoffer som stimulerer centralnervesystemet

Disse omfatter stoffer som amfetamin, ritalin og kokain.
Typiske tegn på misbrug omfatter opstemthed, nedsat appetit, hurtig tale, irritabilitet, rastløshed og depression, når effekten af stoffet aftager. Tilstoppet næse og skader på næseslimhinden er almindeligt hos personer, som sniffer stoffet.

"Designer-drugs"

Dette er stof som ecstasy, som almindeligvis har både amfetamin-lignende effekter (se ovenfor) og såkaldte hallucinogene effekter.
Ecstasy misbrugeren får ofte hallucinationer, hurtig puls, høj kropstemperatur, højt blodtryk og problemer med hukommelsen.

Hallucinogener

Indtagelse af hallucinogener fører ofte til, at personen får uvirkelige sanseoplevelser (hallucinationer), som at høre stemmer eller se syner.

Narkotika som LSD og ketamin ("K") er typiske "party" stoffer.
De forskellige former for hallucinogener giver lidt forskellige symptomer:

LSD giver ofte hallucinationer og ændret sansning - som det at tro at man hører farver, vedvarende ændringer i opfattelsen af verden, hurtig puls, højt blodtryk, rystelser og "flashback" - genoplevelse af hallucinationer, ofte år senere
Ketamin kan give hurtig puls, kvalme og opkast, følelsesløshed, nedsat muskelfunktion og reduceret bevægelse

"At sniffe"

Inhalering af enkelte typer lim, maling, opløsningsmidler og lattergas kan give en kortvarig rus. Langvarigt misbrug kan give skade på hørelsen, hjerne, nyre og lever.

Opiater

Bruges i medicinen som smertestillende medicin. De omfatter bl.a. heroin, morfin, kodein og metadon.
De dæmper alle kroppens reaktioner, kan give depression, forvirring og svækket vejrtrækningsrefleks. Hvis medicinen sprøjtes ind, kan stikmærker være synlige.

Typiske tegn ved ungdom og misbrug

Skolen. Der opstår hurtigt dårlig trivsel i skolen. Stadige undskyldninger for at blive hjemme. Hurtigt fald i præstationsniveau.

Legemlig sundhed og udseende. Ugidelighed og ligegyldighed kan være tegn på medicinmisbrug. Ligeledes pludselig dårlig påklædning og udseende.

Opførsel. Så godt som alle teenagere er optaget af deres eget privatliv. Men overdreven hemmeligholdelse af personlige artikler, samt hvem de omgås, og hvad de gør, er mulige tegn på misbrug.

Penge. Pludselig behov for penge uden rimelig forklaring på, hvad de skal bruges til, eller tyveri af penge og genstande, kan være for at dække udgifter til stoffer/medicin.

Faktorer som øger risikoen for misbrug

Personlighed. Personer som søger fart og spænding, er impulsive og som overskrider almindelige sociale normer, har større risiko for at opsøge misbrug og blive afhængige. Halvdelen af personer med et afhængighedsproblem har også andre problemer af psykisk art, som f.eks. depression eller post-traumatisk stress syndrom ( PTSD). Børn som er aggressive, temperamentsfulde og mangler selvkontrol, er også i større fare for at udvikle afhængighed.

Omgangskreds. Gruppepres kan være vanskeligt at modstå særlig for unge. Dårlig kontakt med forældrene øger chancen for misbrug.

Angst, depressioner og ensomhed. Brug af illegale stoffer kan være en måde at flygte fra smertefulde psykiske problemer på.

Arv. Det virker som om enkelte træk i arvematerialet gør os mere eller mindre modtagelige for misbrug. Er du i nær familie med personer med alkohol- eller narkotikaproblemer, er du i større risiko for at udvikle afhængighed.

Type narkotika. Enkelte typer misbrug har lettere ved at skabe afhængighed end andre. Dette gælder blandt andet heroin og kokain.

 

Kilde:Sundhed.dk

Anonym rådgivning