Mandag, 23 april, 2018
 

Tegn på at noget er galt

Når unge viser tegn på at have problemer, som de ikke selv kan magte, kan det skyldes deres brug af rusmidler – eller andre årsager.

Et problematisk forbrug eller misbrug af rusmidler er sjældent det eneste problem hos den unge. Synlige tegn på et problematisk forbrug vil typisk være et af flere tegn på at noget er galt. Unge kan dog også have problemer med rusmidler uden at det er synligt for de voksne.

Forandringer i adfærden hos den unge kan være et tegn på at der er problemer. Fagpersoner som lærere, pædagoger i klubber eller andre fritidstilbud, har i kraft af deres direkte kontakt med den unge i hverdagen, mulighed for at lægge mærke til om der sker en bekymrende ændring i den unges adfærd, for eksempel:

 • Mere indesluttet - den unge trækker sig fra fællesskabet eller bliver holdt ude af andre.
 • Mere udadreagerende.
 • Mere antisocial adfærd – den unge bliver aggressiv, impulsstyret og taber kontrollen med sin vrede.
 • Mere fraværende – den unge pjækker fra skole.
 • Overholder ikke mødetider.
 • Sløser med lektier og følger ikke med i skolen.
 • Skifter kammeratskabskreds.
 • Har et forbrug af rusmidler der kan mærkes i hverdagen.
 • Ses i fritiden i voksengrupper hvor rusmidler er samlingspunktet, for eksempel drikkegrupper.
 • Selvdestruktiv og selvskadende adfærd.
 • Kriminalitet.

Bekymrende forandring af adfærd kan som nævnt ikke tolkes entydigt som tegn på misbrug. Derfor er det hele den unges situation, der skal medtænkes i overvejelserne om, hvad forandringerne kan skyldes.

Vær opmærksom på at hvis man som offentlig ansat fagperson ikke kan løse den unges problemer i eget regi, har man en skærpet underretningspligt.

Anonym rådgivning