Tirsdag, 24 april, 2018
 

Unge, Vejledning til fagpersoner

Hvor kan jeg som fagperson søge hjælp i konkrete sager? Der er flere steder i den kommunale forvaltning hvor man kan søge hjælp, når man helt konkret er bekymret for en ung.

Mulighederne for at få rådgivning varierer fra kommune til kommune, men de følgende tilbud er lovpligtige for alle kommuner.

Tværfaglige grupper

Kommunen skal have et eller flere tværfaglige teams. De består af forskellige fagpersoner der sammen kan rådgive andre fagpersoner i konkrete sager. Typisk vil der i teamet være en familiesagsbehandler, en PPR-psykolog, en sundhedsplejerske m.fl.

  • SSP-samarbejde
  • Skole, socialforvaltning og politi har et lovpligtigt kriminalpræventivt samarbejde der giver parterne mulighed for at drøfte problemer med unge der har rusmiddelproblemer - både generelt og konkret.
  • Familiesagsbehandlere eller ungesagsbehandlere
  • Kommunens sagsbehandlere i familieafsnittene tilbyder juridisk og socialfaglig rådgivning i konkrete sager.
  • PPR-psykologer
  • Tilbyder pædagogisk og psykologisk rådgivning i konkrete sager.
  • Ungenetværk eller ungegrupper
  • Flere kommuner har etableret ungenetværk hvor fagpersoner der arbejder med unge, drøfter generelle temaer og indsater for kommunens unge.
  • Kommunal misbrugsrådgivning og -behandling
  • De kommunale misbrugscentre tilbyder specialiseret vejledning om unges rusmiddelforbrug og -mønstre.

Kilde: Socialstyrelsen

Anonym rådgivning