Tirsdag, 24 april, 2018
 

Unges alkoholmisbrug - behandlingsgaranti

Både for voksne og for unge under 18 år med alkoholmisbrug er der behandlingsgaranti. Behandlingen skal startes senest 14 dage efter, at man har henvendt sig til kommunen om det.

Kommunen skal tilbyde gratis behandling til alkoholmisbrugere. Det gælder både for voksne og for unge under 18 år. Behandlingen skal startes senest 14 dage efter, at den, der søger behandling, har henvendt sig til kommunen om det.

Alkoholrådgivning og behandling kan være anonym, hvis den unge ønsker det.

Hvis en ung under 18 år har problemer med alkoholmisbrug, vil han/hun også ofte have andre problemer, så det kan blive aktuelt ud over behandling at iværksætte andre hjælpeforanstaltninger.

Hvis en sagsbehandler antager, at en ung har behov for særlig støtte, fx på grund af misbrugsproblemer, skal kommunen iværksætte en § 50-undersøgelse – en børnefaglig undersøgelse. En § 50-undersøgelse skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, hvis den unge er fyldt 15 år.

Læs mere om § 50-undersøgelse i serviceloven.

Kilde: Socialstyrelsen

Anonym rådgivning