BREAKOUT: 71 99 98 13

RÅDGIVNING: 70 90 90 80

SEKRETARIAT: 71 99 29 19

Misbrugsportalens telefonrådgivning åbnede i august 2013 og udgør idag organisationens landsdækkende kerneydelse. Tilbuddet benyttes af mænd og kvinder i alle aldre, fra alle samfundslag og fra alle ender af landet, samt udlandet. Det er fortrinsvis voksne pårørende, der ringer til rådgivningen, men også mange misbrugsramte søger hjælp og støtte igennem indsatsen. I juni 2014 fulgte chatrådgivningen trop og blev hurtigt et meget benyttet supplement til den etablerede telefonrådgivning. Chatten blev til for at i mødekomme de borgere, der søger en forstærket anonymitetsfølelse i kontakten med rådgiveren, samt dem der endnu ikke føler sig klar til at ringe. - Chatrådgivningen er desuden særligt tilegnet unge rådsøgere i alderen 18 - 25 år.

Rådgivningen er et gratis og anonymt samtaletilbud til:

  • Voksne berørt af misbrug og afhængighed - herunder hash, narkotika, alkohol og medicin.

  • Pårørende til unge og voksne med et formodet misbrug eller en afhængighedsproblematik.

  • Fagpersoner og borgere med spørgsmål til problematikker vedrørende forbrug og misbrug.

Misbrugsportalens rådgivningsindsats har til formål at give mennesker, der har rusmiddelproblematikker tæt inde på livet, et trygt og neutralt sted at henvende sig med bekymringer, overvejelser og konkrete spørgsmål. Her kan de gratis og anonymt hente støtte og viden og få nye perspektiver igennem individuelle samtaler med vores rådgivere.

Alle vores rådgivere arbejder frivilligt i projektet og har en relevant uddannelsesbaggrund og erfaring indenfor det humanistiske eller social- og sundhedsfaglige felt. Derudover har de alle gennemført organisationens obligatoriske rådgiverkursus, og de er efteruddannet i den evidensbaserede samtalemetode MotivationalInterviewing. Rådgiverne modtager løbende opkvalificering igennem supervision, undervisning, foredrag mm.

Telefonrådgivningen er siden 2014 blevet støttet af A.P. Møller Fonden, OAK Fonden, Ministeriet for sundhed og forebyggelse og senest af Socialministeriet i 2015.

Chatrådgivningen er siden 2014 blevet støttet af Bikuben Fonden, Den Danske Forskningsfond og Østifterne.

Vi vil gerne sige tak til alle bidragsydere, der har hjulpet os med at muliggøre, videreudvikle og kvalitetssikre tilbuddet.